Opgaveformulier KINDEREN

Kinderen uit groep 1 en 2 worden ingedeeld bij het knutselen. Kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan timmeren. Voor kinderen uit groep 3 geldt dat ze mogen kiezen tussen knutselen of timmeren

Kind 1

Kind toevoegen

Gaarne bij het opgeven van kinderen het bedrag overmaken op onderstaand rekeningnummer; Bankrekeningnr. NL 31 RABO 03249.82.089 t.n.v. S. Veltink

1 kind € 10,-
2 kinderen € 17,50
3 kinderen € 22,50
4 kinderen € 25,-
Opgave versturen